הכנס הישראלי השנתי ה-45 לתעופה וחלל

הכנס לשנת 2005 יתקיים ביום רביעי, 23 בפברואר, במלון דן פנורמה בתל-אביב, ולמחרת בטכניון בחיפה.

ראה את תוכנית הכנס.

עדכונים והודעות אחרונות על הכנס אפשר לראות באתר: http://www.aeroconf.org.il/conf/

 

חזרה לעמוד הפעילויות הראשי

© האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל  www.aerospace.org.il