אושר התקנון החדש של האגודה ; החל תהליך הבחירות לוועד

האסיפה הכללית המיוחדת של האגודה, שכונסה ב-5 באוגוסט 2004, אישרה את  שינוי שם האגודה מ: "האגודה הישראלית למדעי התעופה והחלל", ל: "האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל", ואת התקנון. ועד האגודה הנוכחי הוסמך לרשום את האגודה כעמותה.

לוועדת הביקורת של האגודה נבחרו משה קולט והלל אבני.

נבחרה ועדת בחירות, שכוללת את אילנה גור ורימון אריאלי. ועדת הבחירות תתחיל בתהליך הבחירות לוועד האגודה. חברי אגודה המעוניינים להציע את עצמם כמועמדים לוועד מתבקשים לפנות אל אילנה גור עד ל-30.9.04: ilana_gur@hotmail.com

 

<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>

© האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל  www.aerospace.org.il