התקנון החדש של האגודה אושר באסיפה כללית ב-23 בפברואר 

האסיפה הכללית השנתית, שהתכנסה ב-23 בפברואר בסיום היום הראשון של הכנס השנתי ה-45 לתעופה וחלל, אישרה את השינויים בתקנון האגודה, שנדרשו על-ידי רשם העמותות.

התקנון המתוקן מוצג כאן.

 

<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>

© האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל  www.aerospace.org.il