הכינוס הישראלי השנתי ה-48 לתעופה וחלל - קול קורא למאמרים

הכינוס ייערך בשנה הבאה בימים ד'-ה', 28-27 בפברואר 2008.

מאמרים מלאים או תקצירים מורחבים בני 1,500 מילים לפחות יש להגיש בשפה האנגלית דרך הקישורית המתאימה באתר הכנס עד ה-14 באוקטובר 2007. בתקצירים המורחבים יש להדגיש את החידוש והתרומה הייחודית של העבודה המוצגת. במקביל להגשת המאמר (או התקציר) יש להעביר בפקס 04-8292030 טופס אישור ביטחוני חתום. את הטופס ניתן למצוא באותו אתר.

יו"ר ועדת המערכת של הכינוס ה-48 הוא פרופ' גיל יוסילבסקי.

 

 

<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>

© האגודה הישראלית למדעי התעופה והחלל  www.aerospace.org.il