הכינוס הישראלי השנתי ה-48 לתעופה וחלל

הכנס ייערך השנה בימים ד'-ה', 28-27 בפברואר 2008.

ראה את תוכנית הכנס. מחירי ההשתתפות מפורטים בטופס ההרשמה.

 פרטים נוספים יפורסמו באתר הכנס .

 

 

 

<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>

© האגודה הישראלית למדעי התעופה והחלל  www.aerospace.org.il