תוצאות הבחירות לוועד האגודה

חברי ועדת הבחירות, דני סופרין ומרדכי פלד, פרסמו ב-14.6.09 את תוצאות הבחירות לוועד הארצי של האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל, שנערכו באמצעות דואר אלקטרוני. בבחירות השתתפו 74 חברי אגודה, המהווים כ-31% מבעלי זכות הבחירה.

להלן דירוג המועמדים לפי מספר הקולות שקיבלו:

1. פרופ' עובדיה הררי 63
2. יהודה בורוביק 60
3. דב סער 59
4. עמנואל בלאס 52
5. מאיר פדר 47
6. יובל אלירז 28
7. ישראל זיירמן 28
8. ד"ר אשר סיגל 27
9. נתן קלצ'בסקי 26
10. ד"ר טל שימא 25
11. בן קשלס 20
12. ראובן אולמנסקי 9

 

בהתאם לתקנון האגודה, שבעת המועמדים הראשונים ברשימה יהיו חברים בוועד החדש לתקופה של ארבע שנים.

 

בישיבה הראשונה של הוועד החדש, שנערכה בטכניון בחיפה ב-28 ביוני, נבחרו בעלי התפקידים בוועד:

יושב ראש: פרופ' עובדיה הררי

מזכיר: יהודה בורוביק

גזבר: עמנואל בלאס.

בנוסף, נבחרו חברי ועדות-משנה, כמפורט כאן.

 

<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>