הכנס הישראלי הבינלאומי הראשון להגנה בפני טילים 

מאורגן על-ידי:  עיט – העמותה הישראלית להגנה בפני טילים; האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל ; קבוצת טכנולוגיות.

יתקיים ב-6-5 במאי במרכז הכנסים Avenue בקריית שדה התעופה.

תוכנית של הכנס ופרטים על ההרשמה ראה באתר: http://www.technologies.co.il/beta/Conference.aspx?Id=11&PageId=23

 

 

 


<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>