האגודה קיימה סיור בעקבות היסטוריית התעופה בדרום הארץ 

בעקבות הסיור שנערך בשנה שעברה בצפון הארץ, קיימה האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל ב-28 באפריל 2011 סיור היסטורי דומה באזור עוטף עזה ומישור החוף הדרומי, בהדרכתו של בן קשלס.

מטרת הסיור הייתה לחשוף בפני המשתתפים מספר סיפורים היסטוריים בולטים בתולדות התפתחות התעופה בארץ ישראל, בהם היו מעורבים מטוסים של מדינות וצבאות זרים, מחד גיסא, ומטוסי חיל האוויר במלחמת העצמאות, מאידך גיסא.

מטבע הדברים, המקומות בהם מדובר חדלו זה שנים מלשמש כאתרי תעופה. כדי לאפשר למשתתפי הסיור הצצה למקומות אלה בתקופה בהם נקשרו לאירועים תעופתיים, הכין בן קשלס חוברת יחידה מסוגה, בה שובצו תמונות אותנטיות רבות של האתרים מהתקופות המדוברות. החוברת, שהופקה במהדורה מוגבלת למשתתפי הסיור בלבד, מביאה את הסיפורים ההיסטוריים וכוללת ציטוטים מפי האנשים שחוו בעצמם את האירועים המתוארים.

בן קשלס מסביר מתוך החוברת שהכין

הסיור התרכז באתרים הבאים:

שדות קיבוץ מגן: אזור וואלי שייח' נוראן, שבו הוקם ב-1917 בסיס אווירי עבור טייסת אוסטרלית וטייסת בריטית, שסייעו לצבא הבריטי בקרבות לכיבוש ארץ ישראל מידי הטורקים. מעל האזור התנהלו קרבות אוויר עם מטוסים גרמנים, ומטוס אלבטרוס DIII גרמני נפל שלל.

בין בארות יצחק הישנה לעזה - מתחם שדות התעופה בעזה: מ-1921 פעל ליד עזה מנחת, שהחל כתחנת ביניים בנתיב העברת הדואר מקהיר לבגדד והפך לאחר מכן לשדה תעופה אזרחי ששימש כשער האווירי לארץ ישראל, עד לפתיחתו של שדה התעופה בלוד. מ-1936 עד לסוף המנדט הבריטי שימש שדה עזה כבסיס צבאי של חיל האוויר המלכותי. בין השנים 1967-1956 שימש שדה התעופה בעזה את כוח החירום של האו"ם.

בתרונות בארי - אתרים היסטוריים משתי מלחמות העולם: אנדרטת ANZAC ביער בארי לזכר חללי היחידות מאוסטרליה וניו-זילנד במלחמת העולם הראשונה; מכרות הגופרית ומפעל הכרייה; דירי פצצות האוויר; כביש הבטון.

ניר-עם: בסיסה של טייסת הנגב במלחמת העצמאות.

דיר סניד: קרבות מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העצמאות.

שרידי הכפר איסדוד: גיחת הקרב הראשונה של חיל האוויר הישראלי ועצירת הטור המצרי הפולש.

 

בנוסף, ביקרו המשתתפים במנחת בארי וחזו מקרוב במטוסי ריסוס של חברת כים-ניר.

למעלה: שומעים הסברים ממנהל מנחת בארי. למטה: צילום קבוצתי ליד מטוס טורבו תראש של כים-ניר.

 

ליד גשר הרכבת שהוקם על-ידי הבריטים בתקופת מלחמת העולם הראשונה מעל לוואדי אל-חאסי (נחל שקמה).


<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>