לפרטים על הכנס ראה: /www.icaf2013.org

 


<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>