תוצאות הבחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת

חברי ועדת הבחירות, דני סופרין ואבנר הרוסי, פרסמו בתחילת אוגוסט את תוצאות הבחירות לוועד הארצי של האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל, שנערכו באמצעות דואר אלקטרוני. בבחירות השתתפו 75 חברי אגודה, המהווים כ-28% מבעלי זכות הבחירה.

להלן דירוג המועמדים לפי מספר הקולות שקיבלו:

1. עמנואל בלאס 69
2. יהודה בורוביק 66
3. בן קשלס 62
4. מאיר פדר 59
5. ישראל זיירמן 56
6. נתן קלצ'בסקי 54
7. ד"ר מיכה בועזון 52
8. אברהם ברוט 51

 

בהתאם לתקנון האגודה, שבעת המועמדים הראשונים ברשימה יהיו חברים בוועד החדש לתקופה של ארבע שנים.

 

בישיבה הראשונה של הוועד החדש, שנערכה בתל-אביב ב-17 באוקטובר 2013, נבחרו בעלי התפקידים בוועד:

יושב ראש: עמנואל בלאס

מזכיר: יהודה בורוביק

גזבר: נתן קלצ'בסקי.

 

 

תוצאות הבחירות לוועדת הביקורת:

1. משה קולט 62
2. הלל אבני 54
3. מרדכי פלד 20

 

בהתאם לתקנון האגודה, שני המועמדים הראשונים ברשימה יהיו חברים בוועדת הביקורת לתקופה של ארבע שנים.

 

<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>