תוצאות הבחירות לוועד האגודה ולוועדת ביקורת

חברי ועדת הבחירות, דני סופרין ואסף הרמלין, דיווחו ב-13 בדצמבר 2017 את תוצאות הבחירות לוועד הארצי של האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל ולוועדת הביקורת.

בעקבות הפנייה לכל חברי האגודה להגיש מועמדות, שנשלחה בפעם הראשונה ב-23 בנובמבר ובתזכורת שנייה ב-29 בנובמבר, הגישו שבעה חברים את מועמדותם לוועד ושני חברים הגישו את מועמדותם לוועדת הביקורת. מאחר וזהו בדיוק מספר חברי הוועדים הקבוע בתקנון האגודה, לא היה צורך לבצע תהליך הצבעה אלא להכריז על החברים שהציגו את מועמדותם כמי שנבחרו.

להלן רשימת החברים שהגישו את מועמדותם ונבחרו לחברי הוועד לתקופה של ארבע שנים (לפי סדר הא'-ב'):

1. יהודה בורוביק  
2. עמנואל בלאס  
3. אברהם ברוט  
4. ישראל זיירמן  
5. מאיר פדר  
6. נתן קלצ'בסקי  
7. בן קשלס  

 

חברי הוועד החדש ייפגשו בהקדם כדי לבחור מתוכם את בעלי התפקידים: יו"ר, מזכיר וגזבר.

 

החברים שהגישו את מועמדותם לוועדת הביקורת ונבחרו:

1. הלל אבני  
2. משה קולט  
   

 

 

 

<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>