לוויין הצילום אופק 9 שוגר בהצלחה 

לוויין הצילום אופק 9 מתוצרת התעשייה האווירית לישראל שוגר מבסיס פלמחים ב-22 ביוני בשעות הלילה באמצעות משגר שביט משופר ונכנס למסלולו המיועד בחלל.

הלוויין החדש יתגבר את מערך לווייני הצילום הישראליים שסובבים בחלל, אשר כולל את אופק 5, אופק 7, TecSAR (אופק 8), ארוס A וארוס B.

אופק 9 דומה בתצורתו ללווייני הצילום הקודמים אופק 5 ואופק 7. הלוויין מיוצב בשלושה צירים עם דיוק הצבעה גבוה. משקלו בשיגור 294 ק"ג, כולל מכל דלק מלא בן 30 ליטר. גובהו של הלוויין 2.3 מטר; קוטרו עם פנלים סגורים 1.2 מטר; מוטת כנפיו עם פנלים סולאריים פרוסים 3.6 מטר. התאים הסולריים מפתחים הספק של כ-400 ואט.

הלוויין נושא מצלמה אלקטרו-אופטית מתוצרת חטיבת אלאופ של אלביט מערכות. ביכולתה לצלם תמונות בכושר הפרדה (רזולוציה) טוב יותר מ-70 ס"מ. רוחב פס הסריקה כ-7 ק"מ. דיוק איכון האובייקטים בתמונה גבוה מאוד.

הלוויין הוזרק למסלול אליפטי בגובה 310 ק"מ, עם אפוגאה של 620 ק"מ. זווית נטית מישור מסלול הלוויין ממישור המשווה היא 142 מעלות.  

 

 

 

הלוויין עם פנלים סולריים מקופלים (למעלה) ופרושים (למטה)

 

 

המצלמה מתוצרת אלאופ מקבוצת אלביט מערכות