אושרו שינויים בתקנון האגודהבאסיפה הכללית של האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל, שנערכה ב-4 במארס 2009 במלון דן פנורמה בתל-אביב בסיום היום הראשון של הכינוס השנתי לתעופה וחלל, אושרו השינויים הבאים בתקנון האגודה:

א. מחיקת כל הסעיפים בתקנון הנוגעים לפורום הסטודנטים לקידום חקר החלל בישראל - ועדת "מסלול". זאת מכיוון ש"מסלול" לא קיים זה יותר משנתיים וכשלו כל המאמצים להחיות פורום זה.

ב. בבחירות לוועד: מעבר מהצבעה בדואר להצבעה באמצעות דואר אלקטרוני. זאת מכיוון שכל הקשר עם חברי האגודה מתנהל כיום בדואר אלקטרוני בלבד.

התקנון המעודכן.

 

 

<חזרה לארכיון (עמוד ראשי)>